Beanz Meanz Schulisch. - It'S How Schulisch Is Done.

Mattor som håller för allt

Posted March 18, 2015, 5:51 a.m. By schulisch Tags: Inredning

Talar vi om barn och i samma mening talar om mattor så kan det bli lite svårt när man kommer till den delen som handlar om hållbarhet och lätt till att tvätta dom. Ja, att barn kan smutsa ner mattor, det är ju ett känt faktum men man kanske inte riktigt kan säga som det är när man talar om barnmattor från Stockholm. Dessa mattor är gjorda just med detta syftet, att kunna användas och slitas av barn. Ja, det är inte för intet som man verkligen behöver dessa mattorn och jag gillar det skarpt, att man vet hur det fungerar och vet att det fungerar bra för all inblandade varje dag.