Beanz Meanz Schulisch. - It'S How Schulisch Is Done.

Värdiga stunder

Posted July 24, 2015, 6:28 a.m. By schulisch Tags: Begravningar

När man talar om begravningar så är det ingen som fylls med glädje. Nej, detta handlar om enklare saker och det kan verkligen vara svårt när man kommer till den insikten att man faktiskt också kan behöva stå för denna situation själv någon gång under sitt liv. Ja, man kan ju tycka att det är mer en enklare sak snarare än bara en kristen begravning som skall utföras. Men hur som helst så handlar det om att man gör det värdigt och får det hela utfört på ett bra sätt. Ja, det är verkligen en bra sak och varför inte bara göra som man skall samtidigt som man får det så.